kancelaria notarialna

agnieszka muchorowska-chrostowska

o kancelarii

Notariusz Agnieszka Muchorowska-Chrostowska prowadząca swoją Kancelarię Notarialną w Inowrocławiu, przy ul. Szerokiej 1, gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia:

Zaufanie

dyskrecja

bezpieczeństwo

kontakt bezpośredni

dostęp dostosowany

Notariusz Agnieszka Muchorowska-Chrostowska realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

zakres usług

Notariusz Agnieszka Muchorowska–Chrostowska realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie. W szczególności notariusz:

• sporządza akty notarialne
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
• sporządza poświadczenia:
• własnoręczności podpisu
• zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
• daty okazania dokumentu
• pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
• doręcza oświadczenia
• spisuje protokoły
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Notariusz Agnieszka Muchorowska-Chrostowska udziela szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych czynności. Czynności notarialne polegające na:

poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonywane na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminów.

dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza.

pamiętaj

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

JEŻELI AKT NOTARIALNY, KTÓRY MA BYĆ SPORZĄDZONY, DOTYCZY:

• czynności mającej za przedmiot nieruchomość,
• prawo użytkowania wieczystego albo
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),

podczas kontaktu z kancelarią w Inowrocławiu pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Inowrocławiu odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii w Inowrocławiu, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Agnieszka Muchorowska-Chrostowska pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:
• podatek od czynności cywilnoprawnych
• podatek od spadków i darowizn
• opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

KONTAKT

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania. Zostałem poinformowany , że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Agnieszka Muchorowska-Chrostowska, ul. Szeroka 1 pok. 112, 88-100 Inowrocław.